ในวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2544 นักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งลงสู่พื้นที่การศึกษานอกสถานที่เพื่อ
พิสูจน์ศักยภาพของตนในการทำงานโดยลงมือปฏิบัติจริง สถานที่ที่กลุ่มนักศึกษาแพทย์เลือกไป คือ
ชุมชนบ่อดิน ซึ่งเป็นชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากๆ พอเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็รักษากันเองตามแบบ
ฉบับของหมอชาวบ้านไม่ค่อยสนใจโลกภายนอก พอนักศึกษาแพทย์มาถึงชุมชนบ่อดินก็เริ่มศึกษา
การใช้ชีวิตของคนชุมชนบ่อดินพบว่ามีการใช้ชีวิตแบบคนในอดีตใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่ใช้สาร
เคมี แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้นักศึกษาแพทย์เกิดความสงสัยขึ้นทั้งๆที่คนชุมชนแห่งนี้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
โดยไม่ใช้สารเคมีแต่ทำเด็กคนจึงเป็นโรคประหลาด มีหางตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ศีรษะแบน ดั้งจมูกแบน
ปัญญาอ่อนนักศึกษาแพทย์จึงไปตรวจสอบประวัติความเป็นมาของเด็กคนนี้พบว่าพ่อกับแม่เด็กแต่งงาน
กันตอนอายุประมาณ 50 ปีจึงทำให้โคโมโซมร่างกายของเด็กคนนี้ผิดปกติ

 ภารกิจ

1.จงวิเคราะห์การใช้ชีวิตของคนในชุมชนบ่อดินว่าดีหรือไม่พร้อมกับอธิบาย
2. จงหาสาเหตุของโรคประหลาดที่เด็กคนนี้ประสบอยู่ตอนนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใดบ้างที่มาเกี่ยวข้อง
3. โรคประหลาดของเด็กคนนี้จะมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

Advertisements