ลำต้น คือ ส่วนของพืชที่เจริญเติบโตขึ้นสู่อากาศ และทำหน้าที่หลักเป็นโครงสร้างค้ำจุนและลำเลียงสาร

ลักษณะของลำต้น

-ลำต้นเจริญเติบโตสู่อากาศ ต้านแรงดึงดูดโลก
-ลำต้นมีข้อ ปล้อง ตา
-ลำต้นมีคลอโรฟิลล์

 ส่วนประกอบของลำต้น

 – ปลายยอด เป็นบริเวณที่มีการเจริญเติบโต เป็นส่วนที่ทำให้ลำต้นขยายขนาด ทั้งความยาวและความกว้าง
– ตา เป็นโครงสร้างเล็กๆ ที่ยอด หรือที่ซอกใบจะเจริญเป็นกิ่งหรือดอกไม้
– กิ่ง เป็นส่วนที่เจริญแตกออกมาจากลำต้น
– ข้อ เป็นบริเวณลำต้นที่มีใบเห็นรอยต่อเป็นระยะๆ
– ปล้อง เป็นบริเวณลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อ 2 ข้อ

รูปร่างของลำต้น

– ลำต้นยึดเกาะ เป็นลำต้นที่อยู่บนดินและมีลักษณะพิเศษคือเป็นเหมือนมือเกาะยึด เช่น บวบ ฟักทอง ตำลึง เป็นต้น
– ลำต้นไหล เป็นลำต้นที่ทอดไปตามพื้น ส่วนของปล้องยาวทอดออกไป ที่บริเวณข้อจะเกิดเป็นราก, ใบ เช่น บัว
– ลำต้นคล้ายใบ ลำต้นจะมีสีเขียวลักษณะคล้ายใบ ทำหน้าที่สร้างอาหาร เช่น สลัดได
– ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่สะสมอาหารมีลักษณะอวบอ้วน เช่น มันฝรั่ง แห้ว เผือก และลำต้นใต้ดินบางชนิดอัดซ้อนกันแน่น เช่น หอม กระเทียม
– ลำต้นเป็นเหง้า เป็นลำต้นสะสมอาหารที่มีปล้องและข้อสั้นๆ เช่น ข่า ขิง

Advertisements