ใบ    ส่วนประกอบของพืชที่มีสีเขียว ทำหน้าที่สร้างอาหาร โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชส่วนใหญ่มีใบที่แผ่เป็นแผ่นกว้าง มีสารสีเขียว เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ใช้สำหรับในการสังเคราะห์ด้วยแสง (การสร้างอาหารของพืช)

– พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีเส้นใบเรียบขนานกัน เช่น ไผ่ หญ้า มะพร้าว
– พืชใบเลี้ยงคู่ จะมีเส้นใบตรงกลาง และมีแขนงแตกออกมาเป็นร่างแห

หน้าที่ของใบ

– สังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
– หายใจ (respiration)
                                                – คายน้ำ (transpiration)

Advertisements