ผล    คือ ส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตภายหลังจากการผสมพันธุ์แล้ว ผนังรังไข่ชั้นนอกสุด จะเจริญเป็นเปลือกของผล แต่ผลบางชนิดไม่ได้เจริญเติบโตมาจากรังไข่ แต่เจริญเติบโตมาจากฐานรองดอก เรียกว่า ผลเทียม เช่น ฝรั่ง

ส่วนประกอบของผลมี 3 ส่วน คือ เปลือก เนื้อ เมล็ด

– เปลือกชั้นนอกสุด ส่วนมากมักเรียบเหนียวและเป็นมัน
– เปลือกชั้นกลาง ในผลไม้บางชนิดจะบางมาก แต่บางชนิดก็มีเนื้อเยื่อที่หนามาก
– เปลือกชั้นในสุด ประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียวหรือหลายชั้นจนหนามาก บางครั้งก็เป็นเนื้อนุ่มใช้รับประทานได้

หน้าที่ของผล   ผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด

Advertisements