อาจารย์ฟ้าใสได้พานักเรียนออกศึกษานอกสถานที่โดยไปศึกษาที่บ้านไร่ทอฟ้าพอไปถึงบ้านไร่ทอฟ้าอาจารย์ฟ้าใสก็ให้นักเรียนเดินสำรวจดูรอบๆไร่ว่าพบอะไรบ้างพอสำรวจเสร็จก็มีตัวแทนของนักเรียนรายงานผลการสำรวจ นักเรียนคนนี้ชื่อว่า  วาทิศ เขาบอกว่าจากการเดินดูรอบๆไร่แล้วก็พบแต่พืชไร่มากมายหลายชนิด  เช่น มะม่วง  มะละกอ  เป็นต้น  และพืชแต่ละต้นยังมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ  ราก  ลำต้น  ตา  ใบ   ดอก  ผล  เมล็ด  ยังมีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ออกไปถ้านักเรียนเป็นอาจารย์นักเรียนจะอธิบายลักษณะของพืชดังกล่าวว่าเป็นพืชจำพวกใดเพื่อให้ วาทิศเข้าใจ

ภารกิจ

1. จงวิเคราะห์ว่า วาทิศ เข้าใจลักษณะของพืชมากน้อยเพียงใดอธิบาย
2. จากข้อมูลลักษณะของพืชดังที่ วาทิศ ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพืชจำพวกใด
3. อธิบายแนวทางในการสังเกตพืชดอก

Advertisements