ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา
เพิ่มความรู้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือ

Advertisements